+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl
Brak produktów do wyświetlenia w tej kategorii.

Lucerna Legend

Pierwsza wysokoplonująca, wielolistkowa odmiana lucerny w USA - zamiast tradycyjnych trzech tworzy na części pędów pięć do sześciu listków w liściu złożonym. Zarejestrowana w Polsce w 1999 r. 

Wyniki badań rejestrowych przedstawione są w poniższej tabeli:

 

Suma plonu z trzech lat użytkowania

Zawartość białka

Zawartość saponin

Odmiana

świeżej masy

suchej masy

I pokos

II pokos

III pokos

II pokos

q/ha

q/ha

w % s.m.

w % s.m.

w % s.m.

w % s.m.

KOMETA-wzorzec

2006

405

18,8

20,3

19,7

0,80

LEGEND

2096

421

19,1

20,3

20,6

0,47

% wzorca

104

104

102

100

105

59Zaprezentowane wyniki pochodzą z serii 11 doświadczeń założonych w roku 1995 rozmieszczonych na terenie całego kraju w stacjach COBORU. W doświadczeniach tych LEGEND osiągnęła lepsze rezultaty nie tylko od wzorca, ale przede wszystkim od najczęściej uprawianych w Polsce odmian krajowych (Kometa, Radius, Boja) i europejskich (Maya, Sitel, Derby, Alegro, Alize). Lepsze rezultaty to wyższy plon zarówno świeżej i suchej masy oraz lepsza jakość plonu tj. wyższa zawartość białka, niska zawartość saponin tzw. substancji antyżywieniowych (2 -3 razy mniej niż wszystkie pozostałe odmiany). Ta ostatnia cecha pozwala na stosowanie wyższych dawek lucerny, co wpływa na ograniczenia zużycia drogich pasz treściwych w żywieniu zwierząt.

W oparciu o wieloletnie badania przeprowadzone w Polsce oraz doświadczenia na rynku amerykańskim można przedstawić następujące cechy odmiany LEGEND:
• daje doskonałej jakości paszę o wysokiej strawności, 
• wysoka odporność na choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe, 
• mrozoodporność i zimotrwałość, 
• możliwość obniżenia normy wysiewu do 10-12 kg/ha w czystym siewie wiosną 

Dostępna w opakowaniach 10 kg