+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

Mazur

 Rekordowe plonowanie!

  • Najnowsza odmiana pszenżyta jarego o wysokiej plenności.
  • Pszenżyto o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosa.
  • Odmiana wczesna, o średniej wysokości źdźbła (ok.102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
  • Posiada wysoką  tolerancję na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz.
  • Ziarno grube  o wysokiej MTZ i najwyższej gęstości w stanie zsypnym.
  • Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych.
  • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 170-200 kg/ha).