+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

RGT GUZZI

Klasyk gatunku - plon i zolejenie 

  • Bardzo wysoki plon
  • Wysokie zolejenie nasion 
  • Bardzo dobry wigor początkowy 
RGT Guzzi posiada genetycznie uwarunkowaną od-
porność na wirusa żółtaczki rzepy tuyV oraz bardzo
wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych
(wielogenowa odporność), zgniliznę twardzikową oraz
czerń.
RGT Guzzi to bardzo szybki i silny rozwój początko-
wy, a jednocześnie brak tendencji do jesiennego prze-
rastania roślin pozwala na elastyczny dobór terminu
siewu – od wczesnego do późnego.
RGT Guzzi posiada bardzo wysoki potencjał plono-
wania na wszystkich rodzajach gleb w warunkach kli-
matycznych całego kraju.
RGT Guzzi charakteryzuje się bardzo wysoką zawar-
tością tłuszczu w nasionach, dzięki czemu podnosi się
wartość ekonomiczna uprawy.