+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

MEMORY CS

DANE TECHNICZNE

Rejestracja: Włochy 2016, Francja 2017

Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach.

Kryteria agronomiczne:
Wysokość roślin: wysokie
Odporność na wyleganie: dobra
Wigor jesienny: bardzo dobry
Odporność na wydłużanie pędu jesienią: dobra
Odporność na osypywanie: dobra
Zimotrwałość: bardzo dobra

Odporność na choroby:
Sucha zgnilizna kapustnych: bardzo wysoka
Zgnilizna twardzikowa: dobra
Cylindrosporioza: dobra
Werticilioza: dobra

Kryteria technologiczne:
Poziom oleju: średni
Poziom białka: średni
MTN: wysoka

Niedostępny
1 458,00 PLN