+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

ONCA

DANE TECHNICZNE

Odmiana populacyjna

Rejestracja: Czechy 2021
Wymagania glebowe - Polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach.

Kryteria agronomiczne:
Wysokość roślin: średnio wysokie
Odporność na wyleganie: dobra
Wigor jesienny: dobry
Odporność na wydłużanie pędu jesienią: dobra
Odporność na osypywanie: dobra
Zimotrwałość: bardzo dobra

Odporność na choroby:
Sucha zgnilizna kapustnych: bardzo dobra
Zgnilizna twardzikowa: dobra
Cylindrosporioza: dobra
Werticilioza: dobra
TuYV: bardzo dobra

Kryteria technologiczne:
Poziom oleju: średni
Poziom białka: średni
MTN: średnia

Niedostępny
810,00 PLN