+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

RGT CHROMIXX FAO 220 - 230

Kierunek użytkowania: ziarno
Typ ziarna: flint-dent
Rejestracja: PL
Typ mieszańca: pojedynczy

Mocne strony
■ wysokie i stabilne plonowanie
■ bardzo wysoka adaptacja do trudnych warunków
■ bardzo dobre oddawanie wody
■ wysoka zdrowotność
■ dobra wymłacalność
 
Charakterystyka odmiany
Wysokość roślin -  niska do średniej
Ulistnienie - niskie do średniego
Wysokość ułożenia - kolb średnia
Wigor początkowy - bardzo dobry