+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

RGT PAXXIFONNE FAO 260 - 270

Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Wysoka zawartość skrobi
- Wysoka zdrowotność całych roślin
- Dobra energia i strawność
- Wsparcie produkcji mleka

RGT PAXXIFONNE to odmiana
przeznaczona do uprawy na kiszonkę.
Mocno ulistniona, posiada bardzo
dobry stay green, który pozwala
przetrwać okresowe warunki stresowe
i umożliwia zbiory w szerokim zakresie
terminów.

RGT PAXXIFONNE osiąga wysoki,
stabilny plon suchej masy o bardzo
zrównoważonym bilansie
wartościodżywczych, zawartości skrobi
i wydajności energii, DINAG 54.