+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

RGT PROLIXX FAO 240

Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka
Typ ziarna: flint-flint/dent
Rejestracja: EU
Typ mieszańca: trójliniowy

Uniwersalność
- Wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę
- Dobry wigor początkowy
- Bardzo wysoka odporność na wyleganie

Charakterystyka odmiany
Wysokość roślin - wysoka
Ulistnienie - mocne
Wysokość ułożenia kolb - średnie
Wigor początkowy - dobry