+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl
Odmiana mieszańcowa 

Memori CS to jedna z trzech nowej generacji odmian mieszańcowych rzepaku ozimego oferowanych przez Top Nasiona. Memori CS wyróżnia się stabilnymi, bardzo wysokimi wynikami plonowania. Rośliny tej odmiany gwarantują maksymalne zbiory nawet w latach z niekorzystnymi warunkami pogodowymi i to niezależnie od rodzaju gleby. Wszystko za sprawą doskonałej jakości nasionom Memori CS, mocnej budowy części naziemnej i silnego systemu korzeniowego roślin, wysokiej zimotrwałości, a także niesłychanej tolerancji na suchą zgniliznę i wirus żółtaczki rzepy. Nieco późniejsza dojrzałość daje roślinom czas na mocne nalanie nasion i wypełnienie łuszczyn, przez co MEMORI CS potrafi zbudować naprawdę rekordowy plon.


Rekordy plonowania

Odmiana wiernie i regularnie plonująca, ustanawiająca rekordy plonowania na polach produkcyjnych nawet w latach z niekorzystnym układem pogody.

 

Zdrowotność

Doskonała tolerancja roślin na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam) potwierdzona najwyższą oceną w badaniach rejestrowych we Francji oraz wysoka polowa odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)

Wysoka zimotrwałość

Wysoka zimotrwałość roślin potwierdzona doświadczeniami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Ukraina, Białoruś).

Stabilność plonowania

Odmiana na “ciężkie czasy”, z głęboko sięgającym systemem korzeniowym oraz mocnej i stabilnej budowie części nadziemnej, co powoduje niezawodność plonowania odmiany w każdych warunkach klimatyczno-glebowych.

DANE TECHNICZNE

Rejestracja: Włochy 2016, Francja 2017

Wymagania glebowe:
Polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach.

Kryteria agronomiczne:
Wysokość roślin: wysokie

Odporność na wyleganie: dobra
Wigor jesienny: bardzo dobry
Odporność na wydłużanie pędu jesienią: dobra
Odporność na osypywanie: dobra
Zimotrwałość: bardzo dobra

Odporność na choroby:
Sucha zgnilizna kapustnych: bardzo wysoka

Zgnilizna twardzikowa: dobra
Cylindrosporioza: dobra
Werticilioza: dobra

Kryteria technologiczne:
Poziom oleju: średni
Poziom białka: średni
MTN: wysoka