+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

RGT BLACKMILLION

Czarny koń na Twoim polu

  • Odmiana średniowczesna
  • Bardzo wysoki i stabilny plon
  • Tolerancja na TuYV
  • Adaptacja do różnych warunków glebowo-klimatycznych
  • Bardzo wysoka regularność plonowania
  • Wysokie zaolejenie