+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

RGT BLACKMILLION

CZARNY KOŃ NA TWOIM POLU

  • Bardzo wysoki i stabilny plon
  • Adaptacja do różnych warunków glebowo-klimatycznych
  • Bardzo wysoka regularność plonowaniaRGT BLACKMILLION nowa linia genetyczna od-
mian, pozwalająca na najlepszą adaptację do róż-
nych warunków glebowo-klimatycznych.

RGT BLACKMILLION wyróżnia się wysokim stabil-
nym plonowaniem. Potwierdzonym w 3 letnim cyklu
badań oficjalnych w Polsce.

RGT BLACKMILLION charakteryzuje się bardzo
wysoką regularnością plonowania w różnych warun-
kach glebowo-klimatycznych.
RGT BLACKMILLION to bardzo wysokie zaolejenie
nasion oraz niska zawartość glukozynolanów.

RGT BLACKMILLION to zdrowotność od siewu do
zbioru potwierdzona w badaniach oraz warunkach
polowych certyfikatem jakości.