+48  62 721 33 35   665 774 222   biuro@makrol-nasiona.pl

RGT JAKUZZI

Uniwersalność i niezawodność

  • Wysoka odporność na przymrozki w okresie

        wiosenno-zimowym

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania
  • Odmiana przystosowana do wszystkich rodzajów gleb

RGT JAKUZZI  to odmiana, która pokazała swoją
przydatność do uprawy na wszystkich rodzajach
gleb. odporność na stres związany z okresowymi
niedoborami wody odmiana zawdzięcza silnie rozwi-
niętemu systemowi korzeniowemu.
RGT JAKUZZI F1 to odmiana, która dobrze plonuje nie
tylko na dobrych i bardzo dobrych stanowiskach, ale
także na tych słabszych. Cechuje ją dobra zimotrwa-
łość. Potwierdzono jej przydatność do uprawy na gle-
bach mozaikowych. dodatkową zaletą jest tolerancja
na okresowe niedobory wody.
RGT JAKUZZI to bezpieczeństwo wysokiego plonu.
RGT JAKUZZI charakteryzuje się szybkim wzro-
stem jesiennym dzięki czemu nadaje się na opóź-
nione siewy.
RGT JAKUZZI to równomierne szybkie
dojrzewanie całych roślin.
RGT JAKUZZI to europejska marka na twoim polu.